top of page

מתי לשנות צוואה

עודכן: 9 במאי 2021אוקיי הכנתם צוואה פעם מזמן, ממש מזמן. עוד כשהייתם רווקים וערב יציאתכם ל"טיול הגדול" בחו"ל, ישבתם וכתבתם צוואה בו והורשתם את כל האוספים שלכם לאחות הקטנה ואת כספי הביביסיטר לאח הגדול.


אבל עכשיו, אתם נשואים +3 והגיע הזמן לשנות אותה.


עריכת צוואה חדשה ניתן לעשות בכל עת. כאשר בדרך כלל הצוואה האחרונה היא היא הקובעת.


אסכם בקצרה מקצת מהנסיבות המצדיקות עריכת צוואה חדשה:

  • שינוי במצב המשפחתי - גירושין או נישואין שניים (או שלישיים) מהווים תזמון טוב לעריכת צוואה חדשה.

  • היורשים שציינתם בצוואה אינם עוד רלוונטים או שאתם רוצים להוסיף יורשים חדשים.

  • אם עברתם לגור במדינה אחרת, עליכם לבדוק מעת לעת את חוקי המדינה החלים על אותה צוואה על מנת לוודא שלא היו שינויים בכללי הירושה בה. לכל מדינה יש דרישות משפטיות משלה.

  • אם ברצונכם לעשות שינוי באפוטרופסים שמניתם לילדים הקטינים או אם הילדים הגיעו לגיל 18 ואין צורך למנות אפוטרופוס כלל.

  • שינוי ברשימת הנכסים שלכם או בשווים שמצריך אולי חלוקה חדשה ומאוזנת יותר של הירושה.


חשוב לעבור על הצוואה כל כמה שנים כדי לוודא שהיא עדיין רלוונטית ועדכנית לנסיבות הנוכחיות. אני ממליצה על הכנת הצוואה על ידי עו"ד המנוסה לכך, על מנת להקטין את הסיכון ואת העלויות הכבדות הכרוכות בתביעות או בסכסוכים שעלולים להוצר לאחר מותו של כותב הצוואה.


*כל האמור לעיל נאמר ללא כל התייחסות מעמיקה ובחינת נסיבות מקרה ספציפי ועובדותיו ואינו מהווה ולא יהווה בעתיד ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה ולא יהווה כל המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם. כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול עליו בלבד.

11 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentarios


bottom of page